UWAGA! Nasz serwis używa plików cookies, aby lepiej spełniać Państwa wymagania.

Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptujesz zapisywanie plików cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Nasza witryna stosuje tzw. Cookies ("ciasteczka"), informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. T.H. ALPLAST Sp. z o.o. Sp.k. może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszej Polityce Prywatności T.H. ALPLAST Sp. z o.o. Sp.k., informacje dotyczące cookies mają zastosowanie także do innych podobnych technologii stosowanych w ramach witryn internetowych T.H. ALPLAST Sp. z o.o. Sp.k. Cookies zawierają zazwyczaj nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z T.H. ALPLAST Sp. z o.o. Sp.k. dostawców zewnętrznych narzędzi do monitorowania ruchu i aktywności w serwisie.

Technika cookies jest stosowana przez większość rozbudowanych stron WWW w celu poprawy jakości działania serwisu, a w szczególności:

 • tworzenia statystyk oglądalności poszczególnych treści,
 • personalizacji usług świadczonych z wykorzystaniem serwisu,
 • utrzymywania sesji użytkowników,
 • uwierzytelniania osób korzystających z serwisu,
 • dostarczania Użytkownikom personalizowanych treści reklamowych.

Witryna T.H. ALPLAST Sp. z o.o. Sp.k. stosuje następujące rodzaje plików cookies:

 • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. umożliwiające korzystanie z sesji
 • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranej wersji mobilnej/klasycznej, ostatnich fraz wpisywanych przez Użytkownika, wyglądu strony internetowej, stanu mechanizmu zakładek itp.
 • "analityczne" pliki cookies, umożliwiające monitorowanie aktywności Użytkowników w serwisie.

Pliki cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych, nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji Użytkownika oraz nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce i telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.

Użytkownik ma możliwość samodzielnego określenia warunków stosowania techniki cookies i w każdej chwili może wyłączyć ich obsługę, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi. Może to powodować brak lub niewłaściwe wyświetlanie większości stron internetowych. W niektórych przypadkach możliwe jest ustawienie przeglądarki, by w każdym przypadku wyświetlane było pytanie o zgodę użytkownika na pliki cookies. Daje to Użytkownikowi możliwość kontroli nad plikami cookies, ale może spowolnić działanie przeglądarki.

CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Program pozwala na przygotowanie rachunku przepływów pieniężnych przez dowolny podmiot prowadzący księgi rachunkowe (w tym biura rachunkowe) w pełnym zakresie (z wyjątkiem instytucji finansowych takich jak banki, ubezpieczyciele, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne).

Czytelność i łatwość obsługi
Po wyborze konkretnego wariantu program należy zasilić danymi pochodzącymi z: Bilansu, Rachunku Zysków i Strat. Następnie należy wypełnić Kwestionariusz, który w zależności od wyboru wariantu będzie miał odpowiednią postać. Kwestionariusz to są hierarchicznie pogrupowane pytania, które umożliwią użytkownikowi wprowadzenie do systemu odpowiednich danych dodatkowych niezbędnych do przygotowania RPP, a niewynikających z Bilansu czy Rachunku Zysków i Strat.

Pytania są tak skonstruowane i zhierarchizowane aby użytkownik wprowadzał tylko dane dotyczące tych zagadnień, które występują w danym podmiocie (jeżeli np. nie występuje leasing, to nie pojawią się pytania szczegółowe do leasingu - przez co program nie wymusza konieczności analizowania i czytania całości pytań zawartych w Kwestionariuszu). Program prowadzi użytkownika "za rękę" dzięki czemu po odpowiedzi na zadane pytania otrzymujemy wypełniony RPP.

RPP W PSR a MSR/MSSF – zasady wprowadzania danych są identyczne jak dla RPP sporządzanych w oparciu o politykę rachunkowości wynikają z zapisów ustawy o rachunkowości (PSR). Różnica sprowadza się do dodatkowej części pytań w Kwestionariuszu jak również odmiennego wzorca na wprowadzenie danych bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) oraz rachunku zysków i strat (sprawozdania z całkowitych dochodów).

Weryfikacja poprawności - CachFlow System posiada mechanizmy spójności weryfikacji wprowadzonych danych. Przykładowo dotyczy to zagadnień oczywistych, np.:

 • sprawdzenie sumy bilansowej aktywów i pasywów,
 • sprawdzenie zgodności zysku netto wykazanego w bilansie i rachunku zysków i strat;

jak również relacji bardziej skomplikowanych, np. weryfikacji podlega:

 • podana w kwestionariuszu wartość zobowiązań o charakterze inwestycyjnym na koniec okresu – czy nie przekracza wartości zobowiązań z tytułu dostaw i usług i innych zobowiązań wykazanych w bilansie prezentowanych na koniec okresu,
 • wykazana w kwestionariuszu wartość nieumorzonych a zlikwidowanych lub sprzedanych środków trwałych – czy nie przewyższa ich wartości na początek okresu wykazanej w bilansie skorygowanej odpowiednio o amortyzację i zwiększenia w okresie oraz o stan na koniec okresu.

Podczas weryfikacji domyślnie prezentowane są wszystkie wyniki zaprogramowanych testów, przy czym możliwa jest filtracja po węższych kryteriach: tylko błędne, niepewne czy prawidłowe. W przypadku niezgodnych kwot można w łatwy sposób odszukać miejsca, gdzie nastąpiło błędne wpisanie danej, a także poprawienie jej w panelu wprowadzania danych.

Wyliczenie RPP i prezentacja wyniku - po wpisaniu danych wejściowych – bilansu, rachunku zysków i strat i wypełnieniu kwestionariusza następuje wyliczenie rachunku przepływów pieniężnych.

Uwaga! Na żądanie użytkownika RPP zostanie obliczony niezależnie od kompletności wprowadzonych danych (np. wprowadzono tylko aktywa bilansu) – oczywiście wygenerowany raport RPP tylko dla takich danych nie będzie poprawny. Dlatego, pierwszym krokiem przed wygenerowaniem raportu RPP jest dokonanie weryfikacji poprawności danych danych – sprawdzenie ich spójności (Dane =>Weryfikacja poprawności).

Uzyskanie prawidłowego raport RPP wymaga wprowadzeniu danych z bilansu, rachunku zysków i strat, odpowiedzi na pytania kwestionariusza oraz weryfikacji poprawności wprowadzonych danych.

Eksport wyników i możliwość generowania raportów - Na dowolnym etapie pracy nad rachunkiem przepływów pieniężnych można wygenerować raport RPP i zobaczyć jego bieżącą postać.

Prezentacja wyniku następuje poprzez wybranie z menu: Raporty => Rachunek przepływów pieniężnych. Wynik zostanie zaprezentowany w osobnym oknie.

Możliwe są dwa warianty wydruku/prezentacji RPP: wydruk podstawowy, wydruk rozbudowany (prezentuje dane źródłowe zaczerpnięte do wyliczenia poszczególnych pozycji RPP) oraz trzy sposoby eksportu danych:

 1. poprzez wydruk,
 2. do pliku Excel
 3. do pliku PDF.

Ślad rewizji - Dla każdej pozycji RPP możliwy jest przegląd poszczególnych składowych (np.: jakie kwoty z bilansu otwarcia, bilansu zamknięcia, rachunku zysków i strat bądź kwestionariusza składają się na wartość konkretnej pozycji RPP). Program umożliwia prześledzenie czy poszczególne składowe są poprawne i zgodne z oczekiwaniami.

Funkcja ta jest przydatna w celach kontrolnych i dla audytorów badających sprawozdania finansowe, gdyż program umożliwia wydruk składowych pozycji ukończonego rachunku przepływów pieniężnych, który to wydruk można dołączyć do dokumentacji sporządzanego sprawozdania finansowego (wydruk rozbudowany).

Program umożliwia również:

 1. sporządzanie dowolnej liczby rachunków przepływów pieniężnych, przy czym każdy z nich (plik z danymi źródłowymi) musi zostać zapisany jako odrębny projekt,
 2. zapisywanie wprowadzonych danych w postaci pliku tekstowego XML, które przyjmuje rozszerzenie nazwy CFX,
 3. dostęp do wbudowanej instrukcji, dostępnej przy użyciu przycisku F1 lub z górnego menu,
 4. wysyłanie wiadomości do autorów poprzez wybór opcji z górnego menu (wywołuje ona domyślny program obsługujący pocztę użytkownika i wskazuje adres autorów oprogramowania. Użytkownik może bezpośrednio poinformować autorów o swoich spostrzeżeniach, sugestiach czy ewentualnych zidentyfikowanych nieprawidłowościach.